CỬA HÀNG THIẾT BỊ ĐIỆN-NƯỚC LÝ DƯƠNG

than máy mài boss

Mô tả: than máy mài boss A86=7.000/CẶP
than máy mài boss A65=20.000/CẶP
Giá bán: 7,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: BOSS
Ngày đăng: 03-05-2013

Chi tiết sản phẩm